Thông báo tuyển sinh vào các trường Quân đội 2019 của BCHQS huyện Long Phú

Thông báo tuyển sinh vào các trường Quân đội 2019 của BCHQS huyện Long Phú
Ban CHQS huyện Long Phú thông báo nội dung tuyển sinh vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2019 như sau:

Học sinh trường đăng ký sơ tuyển cho thầy Vinh từ ngày 14/3/2019 đến hết ngày 04/4/2019.