Sử dụng máy Casio fx-570VN Plus giải một số bài toán trong Chương I - Đại số 9

Sử dụng máy Casio fx-570VN Plus giải một số bài toán trong Chương I - Đại số 9
Hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx-570VN Plus hoặc máy tính Vinacal để giải một số bài toán trong Chương I - Đại số 9.


(Ở đây thầy chỉ hướng dẫn trên máy fx-570 VN plus, còn các dòng máy khác các em thực hiện tương tự)

  

Tác giả bài viết: thầy Ông Ngọc Sáng