Xem kết quả học tập HK1 năm học 2015 - 2016

Xem kết quả học tập HK1 năm học 2015 - 2016
Mời quý phụ huynh và các em học sinh xem kết quả học tập HK1 năm học 2015 - 2016
Nhà trường đã chi tiết điểm cho khối 12, 10a1,2 lên website của trường, các lớp còn lại xem được điểm TBM các môn, TBHK, xếp loại HL, HK, số ngày nghỉ.

Nhà trường sẽ đưa điểm hoàn thiện trong thời gian tới.

Ngoài ra, những học sinh có đăng ký SLLĐT, có thể click vào mục tra điểm SLLĐT bằng cách nhập số đt đã đăng ký thì sẽ xem rất chi tiết, và đầy đủ, bao gồm biểu đồ kết quả học tập của bản thân.

Mời phụ huynh, các em học sinh vào xem để biết kết quả học tập nhé!


http://www.tanthanhst.edu.vn/checkpoint/