Thông báo kiểm tra giữa HK2 đối với K6-11 và cuối HK2 đối với K12

Thông báo kiểm tra giữa HK2 đối với K6-11 và cuối HK2 đối với K12
Lịch kiểm tra giữa học kỳ 2 đối với khối 6-11 và cuối học kỳ 2 đối với khối 12 năm học 2020 - 2021
ĐỒI VỚI KHỐI 6-11: Thực hiện kiểm tra đề chung

- Tuần 24 (01– 06/3):

+ Kiểm tra, đánh giá theo tiết học các môn AN, MT, TD.

+ Tiết SHDC (01/3): Kiểm tra môn GDQP&AN.

+ KTGK môn GDCD, Tin học, Công nghệ, tiết 2,3,4 chiều thứ 6 (05/3)

(chiều thứ 6 các lớp có tiết nghỉ học để KTGK)

- Tuần 25 (08 - 12/3):

          Tiết 1 (SHDC) sáng thứ 2: KTGK môn Anh.

          Tiết 1,3 sáng thứ 4: KTGK môn Sử, Địa

          Tiết 1,2 sáng thứ 6: KTGK môn Văn

- Tuần 28 (29/3 – 03/4):

Tiết 1 (SHDC) sáng thứ 2: KTGK môn Sinh.

Tiết 2,4 sáng thứ 4: KTGK môn Lý, Hóa (trừ khối 6,7)

Tiết 1,2 sáng thứ 6: KTĐG môn Toán

* ĐỐI VỚI KHỐI 12: Kiểm tra cuối kỳ (KTCK) - Thực hiện kiểm tra đề chung

- Tuần 24 (01– 06/3):

- Tiết 1,2 sáng thứ 4 (03/3): KTCK môn Văn

- Tiết 1,2 sáng thứ 5 (04/3): KTCK môn Toán

- Tiết 3,4 chiều thứ 6 (05/3); KTCK môn Anh

- 7h30 sáng thứ 7 (06/3): KTCK môn KHXH (12a2,3,4) / KHTN (12a1)

 Lưu ý: Sau tiết KTCK, các lớp 12 vẫn học bình thường để giáo viên dạy tiếp PPCT, ôn tập KTCK, phân tích đề và hướng dẫn làm bài KTCK, hướng dẫn kĩ năng làm bài, kĩ năng tự học, …

Tác giả bài viết: Nguyễn Đức Vinh