THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 04/3/2017

THI NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA NGÀY 04/3/2017
Nhà trường thông báo đến các em học sinh khối 8, 11 và một số em học sinh khối 9, 12 về thời gian thi nghề phổ thông như sau:
Ngày thi: ngày 04/3/2017

Học sinh dự thi xem danh sách niêm yết phòng thi lý thuyết và thực hành tại bảng thông báo của nhà trường.

a) Khai mạc: 06 giờ 45 phút

b) Thi lý thuyết: (cho tất cả các môn)

+ 7 giờ 15 phút: Gọi thí sinh vào phòng thi.

+ 7 giờ 30 phút: Bắt đầu tính giờ làm bài.

+ 8 giờ 15 phút: Thu bài thi lý thuyết.

c) Thi thực hành:

- Đối với nghề Tin học văn phòng: bắt đầu tính giờ làm bài ca thứ nhất từ 8 giờ 30

- Đối với nghề Làm vườn: bắt đầu thi thực hành từ 8 giờ 30.

- Đối với nghề Điện dân dụng: bắt đầu thi thực hành từ 8 giờ 30.

Yêu cầu của nhà trường:

- Học sinh dự thi có mặt đúng giờ khai mạc và tập trung trước phòng thi theo danh sách và sơ đồ để thi lý thuyết cũng như thực hành.

- Thực hiện đồng phục chính khóa.


- Ngày 04/3/2017 (thứ 7), HS khối 8,11 nghỉ buổi sáng để tham gia thi nghề phổ thông.
 
Chúc các em thi tốt.