CV của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

CV của Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và bùng phát ở nhiều quốc gia, vì vậy khả năng dịch bệnh xâm nhập trở lại là rất lớn.


.