I. Cách sử dụng To
Chúng ta sử dụng To khi nói đến sự di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, thể hiện một sự vận động có phương hướng rõ ràng
Ex: I go to school by bus everyday
(Hàng ngày tôi đến trường bằng xe buýt)

He didn’t talk to her about the accident
(Anh ấy không nói cho cô ta biết về vụ tai nạn)

Will you go to the party with me?
(Em sẽ đến bữa tiệc với anh chứ?)

They sold this house to me last month
(Họ bán cho tôi căn nhà này vào tháng trước)

II. Cách sử dụng For
Chúng ta sử dụng For trong 2 trường hợp 

1. Khi một vật gì đó mang lại lợi ích cho một vật khác hoặc cho một người
Ex: He bought a diamond ring for me on my birthday
(Anh ấy mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương vào ngày sinh nhật)

I will do everything for saving my company from bankrupt. 
(Tôi sẽ làm mọi thứ để cứu công ty khỏi phá sản)

I want to cook a dinner for you. What your favorite food?
(Em muốn nấu bữa tối cho anh. Anh thích ăn gì?)

2. Sử dụng For khi chúng ta cố nêu ra lý do, nguyên nhân mà một việc gì đó đang diễn ra
Ex: Trust me, it’s good for your heath
(Tin tôi đi, nó tốt cho sức khỏe của cậu)

I’m listening my teacher carefully for the next exam
(Tôi đang lắng nghe giáo viên nói một cách cẩn thận để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo)

Thanks for watching/ listening/ sharing/ helping!
(Cảm ơn vì đã xem/ lắng nghe/ chia sẻ/ giúp đỡ)

III. So sánh For và To
Nhìn vào những ví dụ sau đây, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt về nghĩa khi dùng For và To
Ex1: Luka bought a cake to me
=> Luka mua cho tôi một cái bánh nhưng có thể là tôi đưa tiền nhờ cậu ấy mua, cậu ấy chỉ việc mang nó đến cho tôi thôi

Luka bought a cake for me
=> Luka mua cho tôi một cái bánh, và tất nhiên là cậu ấy tự trả tiền cho cái bánh đó đó bởi vì cậu ấy muốn làm quen hoặc gây ấn tượng với tôi

Ex2: I made a phone call to my friend
=> Tôi gọi điện thoại cho bạn tôi

I made a phone call for my friend
=> Bạn tôi không có khả năng gọi điện thoại, tôi phải gọi giùm cô ấy